Avian Genomics in San Diego

In the beginning of January, I traveled to to San Diego, California (my first time in the USA!) to give a talk at the annual Plant and Genomics Conference, better known as PAG. My colleague Robert Kraus organized a session on Avian Genomics and invited me to present my work on hybridization in geese (you can find the PDF of the presentation here).  Here is the exciting program of the session:

  • Generating a Bird Genome Resource: Insights into the Avian Tree of Life, Complex Traits and Genome Evolution (Erich Jarvis, Duke University Medical Center)
  • Non-model Avian Genomics Fit for Purpose – the End of the Model Organism? (David W. Burt, Roslin Institute, University of Edinburgh)
  • Comparative Population Genomics of Birds (Robb T. Brumfield, Louisiana State University)
  • The Challenges of Repetitive DNA in Avian Comparative Genomic (Alexander Suh, Department of Evolutionary Biology, Uppsala University)
  • The Role of Hybridization in the Evolutionary History of Geese (Jente Ottenburghs, Resource Ecology Group, Wageningen University)
  • Genomics and Speciation: The New World Mallard Complex (Philip Lavretsky, University of Miami-Florida)

IMG_8976

 

 

Success of the Month!

Recently, I was awarded the “Success of the Month” at my department (Environmental Sciences Group) for three reasons:

  1. My talk at the waterfowl conference in Salekhard (Russia)
  2. My participation in the theater show ScienceBattle
  3. My publication (and accompanying website) in Ibis

Below you can read the (Dutch) announcement for my award.

Succes van de Maand voor Jente Ottenburghs

De directie heeft het Succes van de Maand toegekend aan Jente Ottenburghs, promovendus bij de leerstoelgroep Resource Ecology. De belangrijkste reden voor deze toekenning is de wijze waarop Jente over zijn werk communiceert. Niet alleen met publicaties en op symposia, maar ook in het theater.

Ganzen zijn trouwe partners, behalve als ze vreemd gaan. Soms kruisen ze zelfs met andere soorten. Jente Ottenburghs onderzoekt wat er gebeurt als er kruisingen ontstaan en genetisch materiaal schijnbaar willekeurig binnen en tussen soorten wordt verspreid. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het aanpassingsvermogen van de dieren. Hierover hield Jente een lezing in Salekhard (Siberië) tijdens het 4-jaarlijkse congres van jagers en jachtonderzoekers uit de Russische Federatie, China, Scandinavië en Nederland. Jente’s onderzoek over hybridisatie tussen ganzen maakte daar zo’n indruk dat een motie werd aangenomen, waarin Finse onderzoekers ervoor pleitten dat er speciaal met zijn inzichten rekening zou moeten worden gehouden voor opvattingen omtrent duurzame jacht.

Jente treedt niet alleen op bij symposia, maar ook in het theater. Hij doet met enige regelmaat mee aan de ScienceBattle, een theaterwedstrijd waarbij jonge promovendi in 10 minuten aan een algemeen publiek moeten uitleggen wat ze doen. Het publiek jureert de bijdragen. “Hij doet dat geweldig, als een echte stand-up comedian, en hij heeft in zowel Boxmeer als Wageningen (Junushof) zo’n wedstrijd gewonnen,” zegt zijn promotor Herbert Prins.

 

Ook heeft Jente een nieuwe vorm van publiceren geïntroduceerd in het ornithologische toptijdschrift IBIS. Gekoppeld aan dat tijdschrift is nu een link naar een website van hem, waarbij hij citizen science gebruikt om informatie over vogelhybriden op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te verzamelen en rubriceren. Die informatie gebruikt hij vervolgens om door middel van zijn diepgaand genetisch werk te onderzoeken hoe het soortsconcept, bij watervogels en in het bijzonder ganzen, gemoderniseerd kan worden .

Herbert Prins: “Jente experimenteert dus heel succesvol met nieuwe vormen van wetenschap waarbij het publiek wordt betrokken, en zijn fundamentele wetenschap wordt direct opgenomen in de praktijk, zelfs in zo’n ‘cultureel resistente omgeving’ als de Russische Federatie. Ik heb daar grote bewondering voor.

My ScienceBattle victory in Boxmeer